Esimerkkejä ratkaisuistamme

Virtuaaliympäristö on ratkaisu todellisiin liiketoiminnan haastekohtiin. Se ratkaisee ne läpinäkyvästi ja hyödyt ovat todennettavissa.

Onko teillä liiketoiminnassanne kohtia, joita voisi kenties tehdä toisin tai hoitaa tehokkaammin? Aina on vaihtoehtoisia ratkaisuja olemassa.

Tehokkaampi myyntiprosessi

 

Lähtötilanne

Usein tuotteen myyminen vaatii myyjän ja asiakkaan kohtaamista. Tuote voi olla mikä tahansa, esimerkiksi auto tai vene, ei ole väliä onko se iso vai pieni. Tuote ei välttämättä ole vielä valmis ja se voi olla esimerkiksi räätälöitävissä. Sitä olisi tärkeää myydä mahdollisimman konkreettisilla myyntimateriaaleilla, jotta tuotteesta syntyisi realistinen kuva.

Haaste

Tapaamiset aiheuttavat aikatauluhaasteita. Pitkät välimatkat myyntitapaamisissa syövät liikaa aikaa, varsinkin kun kaupantekoa vasta harkitaan. Jos tuotetta ei ole vielä olemassa, sen havainnollistaminen on vaikeaa tai puutteellista.

Ratkaisu

Tuote mallinnetaan olemassa olevien faktojen avulla näkyväksi luonnolliseen ympäristöönsä. Virtuaaliympäristömme avulla viet maastoauton maastoon tai vaikka veneen vesille.

Tuotteesi viedään todellisuutta vastaavaan virtuaaliympäristöön, jossa sekä myyjä että asiakas pystyvät liikkumaan etätapaamisen aikana. Ympäristöstä saadaan myynnin tueksi myös tukimateriaaleja, kuten esitteitä tai videoita.

 

Ajanhallinnan optimointi

 

Lähtötilanne

Teillä on tuote, jonka esittely vie aikaa ja resursseja, esimerkiksi talot.

Haaste

Pitkien etäisyyksien vuoksi saattaa olla hankalaa saada asiakasta paikan päälle ja esitteistä ei saa tarpeeksi oikeanlaista kuvaa. Paikan päälle lähdetään vain riittävän potentiaalisiin kohteisiin. Myyjän aikaa kuluu eniten liikkumiseen ja sitä on tarve optimoida.

Ratkaisu

Talo voidaan rakentaa virtuaaliympäristöön, jota käytetään myynnin työkaluna. Kohteesta kiinnostunut asiakas pääsee tutustumaan kohteeseen etäyhteydellä. Perinteisten kohdemateriaalien lisäksi ratkaisumme tuottaa virtuaaliympäristöön aidomman asiakaskokemuksen esimerkiksi luomalla tunnelmaan sopivan äänimaailman, realistisen ympäristön ja yksityiskohtaisen kokonaisuuden.

 

Haluttu lopputulos tarkalla budjetilla

 

Lähtötilanne

Monesti projekteissa ja hankkeissa on useita eri toimijoita eri puolella maata tai maailmaa. Tällöin kommunikaation rooli korostuu onnistuneen projektin tavoittelemisessa. Hankkeeseen voi liittyä esimerkiksi tekniikkaa, rakenteita, kalusteita, somisteita ja turvallisuusinfraa, ja nämä tulevat kaikki eri toimijoilta.

Haaste

Viestintä on haastavaa ja informaatio voi jäädä puutteelliseksi eri toimijoiden välille. Tietokatkokset ja väärät aikatauluarviot aiheuttavat merkittäviä viivästyksiä, virheitä tai jopa vaaratilanteita. Myös budjetointi on hankalaa, kun ei tiedetä, mihin kaikkeen resursseja oikeasti kuluu ja kuinka paljon. Kaikissa tapauksissa hävitään paljon aikaa ja rahaa. Toimijat pitäisi saada samalle kartalle, jotta kaikki toimivat aidosti yhteisen tavoitteen eteen.

Ratkaisu

Suunnitteluvaiheessa työ havainnollistetaan virtuaaliympäristöön ja sinne laitetaan mukaan kaikki olemassa oleva tieto, esimerkiksi asennusajat ja yksikköhinnat.  Virtuaaliympäristöön pääsevät mukaan kaikki toimijat  etäyhteydellä mistä tahansa. Työ voidaan nähdä ”valmiina” jo ennen toteuttamista.

Toteutusvaiheessa virtuaaliympäristö elää reaaliaikaisesti tilanteen mukaan, jolloin jokainen pysyy samalla sivulla ja puhutaan samasta asiasta. Työn aikataulutus onnistuu ennakoiden tulevaa, ja virhearvioiden sekä väärinymmärrysten mahdollisuus vähenee huomattavasti.

Lähetä meille haaste ratkottavaksi